درباره

درباره شرکت ما

بهین راد

نیک اندیش

جامعه سنی ایران طبق آخرین مطالعات منتشر شده به سرعت در حال پیر شدن است. ما سریعترین کشور در کاهش نرخ باروری در جهان هستیم و بایستی به سرعت نیز مراکزی جهت پاسخگویی نیازهای بازتوانی بیماران، ورزشکاران آسیب دیده و سالخوردگان خود راه اندازی نماییم؛ اما بانگاهی نو و جدید. از همین رو بر آن شدیم تا مرکزی را بر پایه این نیاز راه اندازی نماییم. به سرعت مطالعات مکانیابی همراه با بازدیدهای مختلف از شهرستان های استان البرز را آغاز کردیم تا در نهایت شهر جدید هشتگرد محل مناسب اجرای پروژه انتخاب گردید. هوای پاک کوهستان و رشته کوه های البرز در کنار زیرساخت های مناسب شهری و دسترسی بالا از ویژگی های محل انتخاب شده است.
در گام اول از تحقق این چشم انداز بزرگ در تاریخ 1399/07/08 موفق به دریافت موافقت اصولی کلینیک درمانی عمومی مهر به شماره 181401-1 از دانشگاه علوم پزشکی البرز شدیم. در حال حاضر نیز با همراهی تیم فنی مجموعه بیمارستان های محب به عنوان یکی از خوشنام ترین گروه های درمانی، فازهای طراحی پروژه آغاز شده و بدنبال اخذ مجوز های لازم جهت احداث این مجتمع خدماتی-درمانی می باشیم.

خدمات Post_op

خدمات درمانی و چکاپ

خدمات توانبخشی

درباره ما

ببینید ما که هستیم

آشنایی بیشتر با ما